ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Instytut Pracy Socjalnej

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

we współpracy

z Urzędem Miasta Krakowa

 

zaprasza do udziału

w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ

PERSPEKTYWY ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ

2 – 3 czerwca 2016 r.

 

2 czerwca 2016 r.

Urząd Miasta Krakowa

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

im. Stanisława Wyspiańskiego

Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

 3 czerwca 2016 r.

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

os. Stalowe 17

Radę Naukową Konferencji stanowią:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Prof. zw. dr hab. Ryszard Bera (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Prof. zw. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Prof. zw. dr hab. Marian W. Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

Prof. zw. dr hab. Nella G. Nyczkało (National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

Prof. zw. dr hab. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Prof. Folco Cimagalli ( LUMSA University in Rome, Włochy)

Prof. Valenty Constantinov (The Academy of Sciences of Moldova, Mołdawia)

Prof. Charles Czarnowski (University of Ottawa, Kanada)

Prof. Eduardo Diaz Herraiz (University of Castille La Mancha, Hiszpania)

Prof. Michał Kasprzak (Ryerson University of Toronto, Kanada)

Prof. Gabriela Kasprzak (University of Toronto, Kanada)

Prof. Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (University of Sofia, Bułgaria)

Prof. dr hab. Larysa Lukianova (National Akademy of Pedagogical Science of Ukraine, Ukraina)

Prof. UP dr hab. Barbara Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Prof. Jiři Prokop (Charles University in Prague, Czechy)

Prof. Snezana Mojsovska-Salamovska, (University St.Kliment Ohridski, Bitoli, Macedonia)

Prof. APS dr hab. Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Prof. Ignatianum dr hab. Joanna M. Łukasik (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)

Prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

Prof. CHAT dr hab. Bogusław Milerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska)

Prof. UMK dr hab. Piotr Petrykowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Prof. UP dr hab. Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Prof. APS dr hab. Franciszek Szlosek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Prof. UP dr hab. Ireneusz M. Świtała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Komitet organizacyjny:

dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP – przewodniczący

dr Katarzyna Jagielska – sekretarz naukowy (e-mail: jagielska@up.krakow.pl, tel. 609130992)

dr Anna Mirczak- sekretarz naukowy

dr Dominika Sozańska – sekretarz (e-mail: dsozanska@up.krakow.pl, tel. 600121430

mgr Katarzyna Białożyt - sekretarz

Członkowie:

dr Sylwester Bębas

dr Gertruda Wieczorek

tematyka konferencji

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na drugą Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ. Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół perspektyw rozwoju kariery zawodowej zdeterminowanej dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą. Problematyka konferencji jest o tyle istotna, iż porusza ważne problemy jednostki ludzkiej zmagającej się z wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Wybór powyższej tematyki podyktowany jest potrzebą podjęcia dyskursu w zakresie możliwości, szans, potrzeb oraz umiejętności i konieczności podejmowania prób wytyczania ścieżek rozwoju kariery zawodowej.

Cele konferencji:

• Omówienie zagadnień budowania, planowania oraz realizacji rozwoju kariery zawodowej na różnych jej etapach.

• Określenie roli zarządzania karierą zawodową w planowaniu rozwoju zawodowego.

• Przybliżenie specyfiki procesów aktywizacji na rynku pracy.

• Określenie znaczenia przywództwa oraz zarządzania zasobami ludzkimi w perspektywie rozwoju pracownika, a także instytucji i organizacji.

• Zwrócenie uwagi na problemy związane z realizacją kariery zawodowej takie jak: mobbing, dyskryminacja na rynku pracy, stres i wypalenie zawodowe.

• Zwrócenie uwagi na etyczny i filozoficzny wymiar pracy ludzkiej.

• Wypracowanie koncepcji rozwoju zawodowego w kontekście zmieniającego się rynku pracy.

Uwzględniając powyższe przesłanki, zaproszenie do udziału w konferencji pragniemy skierować do pracowników nauki i praktyków, w tym nauczycieli akademickich, doradców zawodowych, środowisk samorządowych, instytucji pozarządowych, pracodawców, pracowników oraz gremium kościelnego i politycznego.

Proponowane obszary problemowe Konferencji

Proponowane bloki tematyczne:

1. Wieloaspektowość pracy ludzkiej.

2. Etyczny i filozoficzny wymiar pracy ludzkiej.

3. Aspekty pracy w obszarze polityki oświatowej i w pedagogice szkolnej.

4. Podmioty pracy.

5. Edukacja, szkolnictwo zawodowe a kształcenie z perspektywy planowania

kariery zawodowej.

6. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej pedagogów i nauczycieli.

7. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej pracowników socjalnych.

8. Drogi i rozdroża kariery zawodowej młodego pokolenia Polaków.

9. Wsparcie osób bezrobotnych w kontekście rynku pracy.

10. Aktywność i pozycja seniorów na rynku pracy, a także możliwości kariery zarodowej w wieku senioralnym.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w organizowanej przez nas konferencji. Państwa obecność uświetni planowane spotkanie naukowe przyczyniając się do poszerzenia wiedzy w zaproponowanych obszarach tematycznych. Wyrażamy nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą praktyczne zastosowanie w projektowanych programach polityki społecznej. Na potrzeby konferencji została uruchomiona strona internetowa pod adresem: http://www.universalizm.up.krakow.pl/, na której znajdą Państwo szczegółowy program oraz bieżące informacje.

Udział w Konferencji:

1. Konferencja odbędzie się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy os. Stalowym 17 oraz w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świetych 3-4

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: uniwersalizmpracy@gmail.com do 10 maja 2016 roku.

4. Artykuły zgodne ze wskazówkami edytorskimi prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: uniwersalizmpracy@gmail.com do 15 czerwca 2016 r.

5. Opłata za udział w Konferencji wynosi 450 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 16 maja 2016 r. przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Bank Pekao SA oddział w Krakowie

przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny: PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK – 163, imię i nazwisko uczestnika

(np. DK-163, Jan Kowalski)

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, posiłki, imprezy towarzyszące oraz koszty publikacji, natomiast nie obejmuje kosztów noclegu.

Noclegi

Akademickie Centrum Hotelowe – „Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9-9a, 30-150 Kraków, tel. +48 12 662 64 55, e-mail: hotel@up.krakow.pl, krakowiak@up.krakow.plZa Kolumnami (hotele Uniwersytetu Pedagogicznego).

Hotel Ibis Budget Kraków, ul. Armii Krajowej 11A, 30-150 Kraków, tel. (+48)126261145, Faks. (+48)126262060

Hotel Logos, ul. J. Szujskiego 5, 31-123 Kraków, tel.:12 631 62 00, e-mail: rezerwacja@hotel-logos.pl

Hotel studencki Żaczek, al. 3 Maja 5, +48 12 622 11 00 lub +48 12 622 13 00

Moon Hostel New, ul. Starowiślna 72, +48 506 506 880

Hotel Piast, ul. Piastowska 47, +48 12 622 31 00 lub +48 12 622 33 00

Hotel Ibis Kraków Centrum, ul. Syrokomli 2, 30-102 Kraków, tel. (+48)12/2993300, faks. (+48)12/2993333, e-mail: H3710@accor.com

Hotel Ibis Budget Kraków Stare Miasto, ul. Pawia 11, 31-154 Kraków, tel. (+48)123552950, faks. (+48)123552955, e-mail: h7165@accor.com

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

Struktura tekstu:

Imię i nazwisko autora, afiliacja

Tytuł, słowa kluczowe, abstrakt (do 1000 znaków) w jęz. polskim

Tytuł, słowa kluczowe, abstrakt (do 1000 znaków) jęz. angielskim

Tekst właściwy (1/2 arkusza wydawniczego, czyli ok. 12 stron):

1. Wprowadzenie/Wstęp

2. Część właściwa

3. Podsumowanie/Wnioski

Tytuły, śródtytuły – wytłuszczone

Przypisy: dolne wg wzoru spisu bibliograficznego.

(Uwaga: w przypisach dolnych najpierw podajemy inicjał imienia i nazwisko autora).

Bibliografia: w porządku alfabetycznym na końcu artykułu

W tekście nie stosujemy podkreśleń, nie dzielimy wyrazów, wyłączamy automatyczne wyróżnienia i wyliczenia.

Tekst składamy w programie Microsoft Word; krój pisma: Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm.

Ryciny, schematy, rysunki- dostosować do formatu kolumny 13×19 cm, tabele – wielkość czcionki 10 punktów.

BIBLIOGRAFIA

Monografie autorskie:

Autor (nazwisko, imię), tytuł książki, wydawnictwo, miasto, rok wydania, strona.

np. Giddens Anthony, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, p. 15.

Artykuły zamieszczone w monografiach wieloautorskich:

Autor (nazwisko, imię), Tytuł artykułu, [w:] Tytuł książki, redaktor (red.), wydawnictwo, miasto, rok wydania, strona.

np. Gromkowska-Melosik Agnieszka, „Power Girl” i kontrowersje wokół emancypacji kobiet w pop-kulturze, [w:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Poznań-Leszno 2007, s. 143 - 144.

Artykuły z czasopism:

Autor (nazwisko, imię), Tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer, strona.

np. Zych Adam Alfred, Pedagogika osób z otępieniem jako nowy obszar geragogiki specjalnej, „Labor et Educatio” 2014, nr 2, s. 274-275.

Źródła Internetowe:

Autor (nazwisko, imię), Tytuł artykułu, adres strony, data dostępu.

np. Krasucka Małgorzata, Uwarunkowania pracy socjalnej w Polsce. Metody pracy socjalnej, http://www.edukacja.edux.pl/p-3178-uwarunkowania-pracy-socjalnej-w-polsce-metody.php, [dostęp: 15.12.2015].

Tabele i ryciny proszę wykonywać w znanych formatach (np. PDF, txt, doc.)

karta zgłoszenia:

pdf word

Adres do korespondencji

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Instytut Pracy Socjalnej

os. Stalowe 17

31-922 Kraków

tel.: +48 12 662 79 50, fax: +48 12 644 22 38

e-mail: uniwersalizmpracy@gmail.com

Sekretarze naukowi Konferencji:

dr Katarzyna Jagielska

tel.: +48 609130992

e-mail: jagielska@up.krakow.pl

dr Dominika Sozańska

tel.: +48 600121430

e-mail: dsozanska@up.krakow.pl

Sprawozdania z Konferencji

Sprawozdania z Konferencji