Studia niestacjonarne w instytucie Pracy Socjalnej

Instytut Pracy Socjalnej prowadzi studia niestacjonarne I-go stopnia (3 letnie):

  • specjalność: asystent rodziny
  • specjalność: organizator pomocy instytucjonalnej

oraz studia niestacjonarne II - go stopnia (2 letnie):

  • aktywizacja i poradnictwo społeczne
  • praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
  • praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
  • koordynator pomocy postpenitencjarnej

 

Szczegóły rekrutacji:

Rekrutacja - studia pierwszego stopnia

Rekrutacja - studia drugiego stopnia