Instytut Pracy Socjalnej współpracuje z następującymi instytucjami:

Małopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta


Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółową listą instytucji i organizacji:

Szczegółowy wykaz instytucji i organizacji