Dyżury pracowników Instytutu Pracy Socjalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Dyżur Instytutowy - środa 10.45 - 13.00, w tym dniu dyżury pracowników dla studentów odbywają się w godz. 10.00-10.45

Imię i nazwisko

Termin dyżuru

Kontakt

dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP

środa 10.00 – 10.45 

czwartek: 10.30 - 12.00

pok. 207, tel. 12 662 79 57

e-mail: dar.adam@vp.pl

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UP

środa 10.00 – 10.45

czwartek: 08.15 - 09.45

pok. 208, tel. 12 662 79 58

e-mail: dumadaster@gmail.com

dr hab. Leszek Graniszewski, prof. UP

środa 10.00 – 10.45

wtorek:   13.05 – 14.35

ul. Ingardena 4, pok. 503

pok. 210, tel. 12 662 79 60

e-mail: leszek.graniszewski@wp.pl

dr hab. Lydia Lehoczka, prof. UP

konsultacje indywidualne

pok. 210,tel.12 662 79 60

e-mail: llehoczka@ukf.sk

dr hab. Barbara Nowak, prof. UP

środa 10.00 – 10.45

poniedziałek 13.00 – 14.35

pok. 209, tel. 12 662 71 59

e-mail: basianowak@onet.eu

dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP

środa 10.00 – 10.45

czwartek 12.15 – 13.45

pok. 113, tel.12 662 79 51

e-mail: norbertpikula@gmail.com

dr hab. Ireneusz M. Świtała, dr h.c. prof. UP,

Dziekan Wydziału Pedagogicznego

os. Stalowe 17

środa 10.00 – 10.45

ul. Ingardena 4, pok. 7N

wtorek: 10:00-12:00

ul. Podchorążych 2, pok. 141

czwartek: 10:00-12:00

pok. 210, tel. 12 662 79 60

e-mail: iswitala@up.krakow.pl

prof. zw. dr hab. Anna Żilova

 konsultacje indywidualne

pok. 208,tel. 12 662 79 58

e-mail: Anna.Zilova@ku.sk

dr Marek Banach

środa 10.00 – 10.45

wtorek 11.30 – 13.00
ul. Ingardena, pok. 503

pok. 207, tel. 12 662 79 57

e-mail: banachprace@gmail.com

dr Sylwester Bębas

środa 10.00 – 10.45

czwartek 13.00 – 14.30

pok. 208, tel. 12 662 79 58

e-mail: silvio24@vp.pl

dr Krzysztof Chaczko

środa 10.00 – 10.45

wtorek 15.00-16.30

ok. 210 tel.12 662 79 57

e-mail:chaczko@wp.pl

dr Katarzyna Jagielska

środa 10.00 – 10.45

wtorek 9.45 – 11.15
ul. Ingardena, pok. 503

pok. 208, tel. 12 662 79 58

e-mail: jagielska@up.krakow.pl

dr Magdalena Lubińska-Bogacka

środa 10.00 – 10.45

wtorek 9.00 – 10.30

pok. 209, tel. 12 662 79 59

e-mail: lubinska.bogacka@gmail.com

dr Józefa Matejek

środa 10.00 – 10.45

czwartek 12.20 – 13.50

pok. 207, tel. 12 662 79 57

e-mail: matejek.up@onet.pl

dr Anna Mirczak

środa 10.00 – 10.45

wtorek 12.20 – 13.50

pok. 208, tel 12 662 79 58

e-mail: anna.mirczak@gmail.com

dr Katarzyna Gucwa-Porębska

środa 10.00 – 10.45

wtorek 10.00 – 11.30
ul. Ingardena, pok. 503

pok. 209, tel. 12 662 79 59

katarzyna.gucwa.porebska@
gmail.com

dr Dominika Sozańska

środa 10.00 – 10.45

wtorek 13.00 – 14.30
(06.06. wyjątkowo w godz.: 11.00 - 12.30)

pok. 210, tel. 12 662 79 60

e-mail: dsozanska@up.krakow.pl

dr Katarzyna M. Stanek

środa 10.00 – 10.45

czwartek 8.15 – 9.45

pok. 209, tel. 12 662 79 59

e-mail:
dr.km.stanek@gmail.com

dr Tomasz Eliasz Wardzała

środa 10.00 – 10.45

piątek 14:50 – 16:20

pok. 209, tel. 12 662 79 59

e-mail: wardzala@up.krakow.pl

dr Gertruda Wieczorek

środa 10.00 – 10.45

piątek 14.00 – 15.30

pok. 209, tel. 12 662 79 59

e-mail: gerdawieczorek@op.pl

dr Ewelina Zdebska

środa 10.00 – 10.45

wtorek 12.20 – 13.50

pok. 207, tel. 12 662 79 57

e-mail: ewelina.zdebska@op.pl

mgr Katarzyna Białożyt

 

środa 10.00 – 10.45

wtorek 9.00 – 10.30

pok. 208, tel. 12 662 79 58

e-mail: kbialozyt208@up.krakow.pl

mgr Wojciech Glac

środa 10.00 – 10.45

czwartek 14.45 – 16.20

pok. 210, tel. 12 662 79 60

e-mail: woglac@gmail.com

mgr Józefa Kucharska

 

środa 10.00 – 10.45

wtorek 10.00 – 11.30

pok. 208, tel. 12 662 79 58

e-mail: jozefa1.50@gmail.com

mgr Elżbieta Mirewska

środa 10.00 – 10.45

wtorek 10.40 – 12.10

pok. 210, tel. 12 662 79 60

e-mail: elzbieta.mir@op.pl